Saltar a continguts

El Portal

Navegació

Menú principal

Serveis municipals

Actualment el centre té 449 alumnes Veure galeria Ampliar imatge
L'Escola Municipal de Música, un centre en constant creixement
Aquest curs té 449 alumnes de música i dansa, tres quartes parts dels quals són de Solsona

 
 
Dóna servei a població des dels 3 anys fins a la tercera edat interessada a rebre estudis musicals oficials, ensenyaments no reglats o classes de dansa. L'Escola Municipal de Música de Solsona està en constant creixement, tant pel que fa al ventall formatiu que presta com al nombre d'alumnes, que ha augmentat ininterrompudament els darrers sis cursos fins arribar a les 449 persones aquest curs. Tres quartes parts de l'alumnat és de Solsona, mentre que la resta prové d'altres municipis del Solsonès i de comarques veïnes.
 
El programa de sensibilització, per als infants de 3 a 5 anys, és el primer esglaó de l'escala que ajuda a pujar l'Escola de Música. Dels 6 als 11 anys l'alumnat segueix el programa d'aprenentatge bàsic; dels 12 als 16, l'aprenentatge avançat i, posteriorment, el segueixen les classes d'aprofundiment. Paral·lelament, es pot participar en els ensenyaments no oficials, com l'Aula de Música Moderna, ensenyaments no reglats, les sessions de tènica instrumental col·lectiva i les de tècnica vocal.
 
Pel que fa a les assignatures instrumentals, l'Escola ofereix una vintena llarga de possibilitats. Una de les peculiaritats del centre són els instruments de cobla i altres de minoritaris. En qualsevol cas, el piano, amb 66 adeptes aquest curs, el clarinet, amb 30, i la flauta travessera, amb 24, són els instruments més populars. D'altra banda, les assignatures amb més inscripcions són les de llenguatge musical i cant coral.
 
La incorporació de la dansa va suposar, a partir del curs 2009-2010, un salt qualitatiu endavant per aquest centre municipal. Des d'aleshores, l'evolució ha estat ascendent i s'ha passat dels 90 alumnes als 150 actuals. Igual que en les matèries musicals, també es pot escollir entre dues vies, la reglada i la no reglada.  
  
Una escola inclusiva
Una de les característiques de l'Escola de Música que fan sentir més orgullosa la seva direcció és la seva qualitat d'inclusiva des del curs 2007-2008. Tal com explica Jordi Roig, el director, "l'objectiu del centre és concebre la música com un llenguatge universal, accessible per a tothom i, per tant, també per a l'alumnat amb necessitats educatives especials". D'aquí que es creés una comissió d'atenció a la diversitat (CAD) que coordina aquest aspecte. Aquest tipus d'usuaris "tenen una tutoria, assisteixen a cant coral i, entre d'altres activitats, fan música en grup, que és el més important". Oimés, el professorat de l'Escola de Música està en contacte amb els tutors dels centres educatius per a una millor atenció personalitzada. 
 
L'AMPA, una peça clau de l'engranatge
Qui defineix el rumb de l'Escola són la direcció i el claustre de professors. Però l'AMPA s'ha convertit en una peça clau de l'engranatge, tant en el guiatge com en la dimensió econòmica. Jordi Roig sosté que "d'alguna manera, si hem arribat a incrementar l'alumnat també és gràcies al suport dels pares i mares".
 
Tanmateix, les retallades pressupostàries de la Generalitat de Catalunya també han repercutit directament en el funcionament de les escoles municipals de música del país. L'aportació econòmica del Departament d'Ensenyament per al curs passat passa dels 600 als 460 euros per alumne de 4 a 18 anys. D'aquí que per aquest curs l'Ajuntament s'hagi vist obligat a incrementar un 10 per cent la quota per a l'alumnat subvencionat i un 15 per cent la de la resta.
 
A final de setembre el Ple municipal va aprovar per unanimitat una proposta acordada pel Patronat de la Fundació Pública Escola Municipal de Música i el Consell Escolar amb l'objectiu de fer viable el centre i "assegurar la qualitat dels ensenyaments i el seu futur", segons va posar en relleu la regidora d'Educació, Encarna Tarifa. L'aportació de l'Ajuntament de Solsona es manté en 600 euros per alumne.
 
El reajustament de preus, d'altra banda, va ser posterior a la reducció de despeses del personal docent i secretaria acadèmica, que s'ha xifrat en uns 35.000 euros. La regidoria d'Educació desconeix quina serà la subvenció de la Generalitat per al curs vigent, si bé la conjuntura econòmica i la situació de les arques públiques no anuncien bons auguris que facin justícia a l'activitat creixent d'aquest equipament municipal, freqüentat per mig miler d'infants, joves i adults. 
 
 
 
CONTACTE I HORARI D'ATENCIÓ:
  • Escola Municipal de Música (Pujada del Castellvell, s. núm.) - direccio@escolademusicadesolsona.com - Tel. 973480563. L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres de 17 a 20 h.