El Portal

<Foto  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >
A mig any de l'obertura de la biblioteca comarcal
Visió de la planta segona i l'altell des de la coberta.
Visió de la planta segona i l'altell des de la coberta