Saltar a continguts

El Portal

Navegació

Menú principal

Més notícies

16/11/2011
Recta final en la remodelació de carrers del Pla de barris
Veure galeria

Després de de quatre anys i mig d'obres de remodelació de carrers del nucli antic, el Pla d'intervenció integral del nucli antic, finançat amb la Llei de barris, entra en la seva recta final. Durant aquest temps, han canviat de fisonomia els carrers i la travessia de Sant Pau, la Regata, Sant Llorenç, un tram dels Dominics i les places de la Catedral i de Sant Roc. La supressió del cablejat aeri amb el soterrament dels serveis, l'ampliació d'alguns serveis canalitzats i l'eliminació de barreres arquitectòniques són el denominador comú en la majoria d'actuacions.

També s'ha dignificat l'entorn exterior del portal de Llobera, i s'està adequant el del portal del Castell. Per manca de temps dins el termini del Pla de barris i de finançament, per contra, han saltat del programa els eixos del Castell i Llobera. Amb tot, els serveis tècnics de la Diputació de Lleida estan acabant la redacció del projecte d'aquest últim carrer, un pas que permetrà agilitar l'obra quan l'Ajuntament pugui aconseguir-ne el finançament necessari.

El dia 16 de novembre, el regidor d'Urbanisme, Salvi Nofrarias, i l'arquitecte municipal, Ferran Montenegro, han fet una visita d'obres al carrer de Sant Llorenç amb els serveis tècnics de la Diputació per concretar els últims acabats d'aquest carrer, el projecte inicial del qual es va ampliar amb una intervenció en els dos extrems.

En aquests moments s'estan duent a terme els darrers retocs d'aquest carrer i és previst incloure dins el mateix pressupost l'adequació del paviment d'un tram del carrer de Santa Llúcia, arranjant-ne les lloses malmeses. També falta col·locar mobiliari urbà en diversos punts dels vials refets i instal·lar un focus nou que ampliï l'enllumenat de la plaça de la Catedral. Així mateix, els treballs d'urbanització de la travessia de Sant Roc finalitzaran abans del desembre.

Els cables de llum i telefonia visibles encara en alguns carrers reurbanitzats han d'anar sent suprimits per les empreses subministradores. D'altra banda, els desperfectes ocasionats al carrer de Sant Pau amb motiu de la circulació de vehicles pesants per la construcció de la biblioteca comarcal, seran reparats una vegada finalitzi l'obra. A banda d'això, la regidoria d'Urbanisme dóna per enllestit el gruix de l'obra civil dels carrers del programa planificat per transformar el nucli antic solsoní.